TULIPIER, ARBRE AUX LIS

Liriodendron tulipifera
Tulipier, Arbre aux lis
Magnoliacées
MAGNIOLIALES